Hvilket typer gentests kan man få?

Hvis man er gravid eller overvejer at blive det, kan det være en god idé at få en gentest. Man kan både få gentests af forældrene eller gentests af fostret – alt sammen uden risiko for hverken forældre eller barn. Der findes dog flere forskellige gentests og derfor får du en kort introduktion til dem her. Du kan få foretaget alle disse gentests hos Ultralydklinikken. 

Harmony gentest

Gentesten Harmony er en bliver taget ved at tage en blodprøve fra armen på den gravide. Denne test viser eksempelvis en risikoberegning for om fostret har Downs syndrom, Edwards syndrom, Pataus syndrom, og DiGeorge syndrom. Desuden kan testen også vise barnets køn, hvis dette ønskes.  

Panorama gentest

Ligesom Harmony testen tages Panorama gentesten også via en blodprøve fra armen af den gravide. Ved at få taget gentesten kan du undersøge risikoen for Downs syndrom, Edwards syndrom, Pataus syndrom, Di George syndrom og Turners syndrom samt 69 kromosomer.     

Vistara gentest

Med en Vistara gentest bliver der screenet for 30 alvorlige genetiske sygdomme. Vistara testen screener dog for forskellige sydomme end panorama testen og derfor supplerer disse tests hinanden godt. Ved Vistara gentesten screenes der eksempelvis for Rett syndrom, Noonan syndrom, osteogenesis imperfecta and 27 andre syndromer, som tilsammen forekommer hyppigere end Downs syndrom. 

Evita gentest

Evita test complete gentesten er næsten lige så god som en moderkageprøve, som man tager, hvis gentestene viser tegn på sygdom. I modsætning til Panorama og Harmony testene, som analyserer cirkulerende DNA fragmenter, analyserer Evita gentesten hele fosterceller.  

Horizon gentest

Horizon gentesten screeener efter 274 genetiske sygdomme. Testen tages ofte inden, at man er gravid, i modsætning til alle ovenstående gentest, som tages mens man er gravid. Sygdommene som der screenes for vil blive videregivet til barnet, hvis begge forældre har samme genetiske sygdomme.