En oplevelse for livet, at komme på sommercamp

En sommercamp som samtidig er en sommerskole for unge, er blevet et fast ferie inventar for mange børnefamilier. Virksomheden +Camp har nemlig kombineret det, at komme på sommercamp og faglig indlæring i én og samme camp. Med andre ord får de unge det bedste fra begge verdener. En sommercamp er typisk en samling af unge som tager på en form for koloni, hvor det så enten er for unge der spiller fodbold, håndbold, badminton osv. Det vil sige hvis ikke du har dyrket sport seriøst, har der hidtil ikke været de store muligheder for, at komme på en sommercamp. Lige præcis denne problemstilling ville +Camp gerne ændre på. De mente ikke det kunne være rigtigt, at man skulle være en form for elitesportsudøver, før man kunne komme på en sommercamp. Derfor har de gjort det muligt for alle i dag, at komme på camps for unge.  

+Camp syntes det var at snyde unge for at få muligheden, for at få en oplevelse for livet. En sommercamp kan man møde venner og måske endda en kæreste, som man har hele livet. Men vigtigst af alt så handler det om for +Camp at sørge for, at de unge får noget faglig succes med i bagagen. Derudover opnår de større selvværd og en øget lyst til at lære. Det er i hvert fald målsætningen med disse sommercamps.

Der findes en sommercamp til lige præcis dit barns behov

Disse feriecamps skal ses som en form for sommerskole. Det handler i høj grad om at udvikle de unges faglige kompetencer. Derfor er er de forskellige sommercamps inddelt på følgende måde: Engelsk camp, dansk camp, matematik camp og girlpower camp. +Camp forsøger at tilgodese alles behov. Samtidig handler det også om, at hæve sandsynligheden for at de unge får noget brugbart fagligt ud af det.

Udover at have inddelt de forskellige camps i forskellige faglige områder, er de igen inddelt i 2 forskellige niveauer. Niveau 1 fra 12-16 år, hvor det faglige niveau strækker sig fra 5-10 klassetrin. Niveau 2 fra 14-17 år, som har et fagligt niveau svarende til 7-10 klassetrin. Disse opdelingen finder man i samtlige af de ovennævnte feriecamps. Forældre kan ud fra disse melde deres barn til det niveau, som de vurdere stemmer bedst overens med deres barns faglige niveau.

Udover at være en sommerskole, så er det naturligvis i høj grad det faglige der er fokus på. Men +Camp ser hellere der er mere fokus på ordet camp, derfor også udtrykket sommercamp. Det skyldes at de unge får rigtig mange andre værdifulde ting med fra et sommercamp ophold, udover det faglige. Selvværd er et stort problem for mange unge. Derfor er der stor fokus på, at de unge får opbygget deres selvværd i den tid de er på camp. De fleste vil have fornyet lyst til at lære og have udviklet sig på det personlige plan. Når man i den alder kommer væk hjemmefra de faste trygge rammer, er man sårbar. Men det er når paraderne er nede, at man kan trænge ind til de unge og sørge for de får noget ud af at være på sommercamp.  

Skriv et svar