Skift over til glasflasker eller flaskegas med en erhvervsaftale

Vi bliver i dag stillet over for mange bæredygtige og grønnere alternativer. Det gælder både som privatpersoner og som erhvervsdrivende. Hvis du som erhverv gerne vil sikre, at din virksomhed bliver mere miljøvenlig, bør du overveje at skifte over til gas som din energikilde. Flaskegas har nemlig en renere forbrænding og et mindre CO2-udslip end andre fossile brændstoffer. Gas er derudover også en billigere løsning, idet du kan opnå store besparelser i din virksomhed. Samtidig behøver det ikke at være svært at skifte over til gas, hvis du får lavet en erhvervsaftale vedrørende levering og udskiftning.

Hvad er flaskegas?

Flaskegas er også kendt som LPG. Det er en flydende gas med et meget højt damptryk. Det betyder, at den udvider sig omkring 250 gange i transformationen fra flydende til fast form. Derudover har LPG som gasform som sagt en renere forbrænding, idet gassen er udvundet fra råolie fra undergrunden i Nordsøen. Gassen er dermed et mere miljøvenligt alternativ til andre energikilder som for eksempel olie.

Håndter LPG med omtanke

LPG er som gasform meget brændbar, fordi den netop udvider sig så meget, når den går fra flydende til fast form. Det er derfor utrolig vigtigt, at du håndterer gassen med omtanke. Det er dog heldigvis ganske simpelt, hvis du blot følger nogle enkle tips og tager dine forholdsregler.

Gode forholdsregler:

  • Gasflasken skal altid stå oprejst. Det gælder både under brug, opbevaring og transport. Derudover skal du huske at lukke for ventilen på regulatoren, når du ikke bruger den længere.
  • I forhold til opbevaring kan flaskerne sagtens stå udenfor, men de må ikke opbevares i en kælder eller tæt på en rist eller afløb.
  • Udstyret skal passe med den flaskegas, der bliver brugt i Danmark. Derfor er det vigtigt, at du køber dit udstyr i Danmark.
  • Skulle der opstår en utæthed på flaskegassen, er det vigtigt, at du straks lukker for flasken og tager regulatoren af. Derefter skal du lufte godt ud og tilkalde en autoriseret installatør. Ved gaslækage eller brand skal du ringe 112 og ikke selv prøve at slukke ilden.